Termeni și condiții de utilizare a aplicației Municipiul Hunedoara Sesizări

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE TERMENII ȘI CONDIȚIILE PREZENTATE ÎN CONTINUARE. ACESTEA CONȚIN INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ.

1. DESPRE APLICAȚIE

Municipiul Hunedoara Sesizări este o aplicație mobilă de servicii electronice lansată de Primăria Municipiului Hunedoara care pune la dispoziția cetățenilor un serviciu mobil de raportare a sesizărilor pe domeniul public. Aplicația este disponibilă pentru toți posesorii de dispozitive mobile (tableta, smartphone).

2. ACCEPTAREA TERMENILOR DE FUNCȚIONARE

Prin descărcarea și folosirea aplicației Municipiul Hunedoara Sesizări acceptați și sunteți de acord să acceptaţi aceşti Termeni și condiții de utilizare. Primăria Municipiului Hunedoara poate sa modifice acești Termeni și condiții de utilizare oricând, cu scopul de a îmbunătăţi serviciul. Prin continuarea utilizării aplicației Municipiul Hunedoara Sesizări, după ce sunt efectuate schimbări ai acestor Termeni și condiții, sunteți de acord să acceptaţi acele schimbări.

3. LIMITAREA FOLOSIRII APLICAȚIEI

Aplicația Municipiul Hunedoara Sesizări este destinată persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani şi care îşi asumă răspunderea asupra corectitudinii şi valabilităţii sesizărilor raportate pe domeniul public.

4. CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, Primaria Municipiului Hunedoara are obligata de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal furnizate de persoanele care vor fi inregistrate in sistemul electronic de plati. Scopul colectarii datelor este inregistrarea utilizatorului in sistem si prelucrarea automata a cererilor lui, precum si pentru inregistrarea corecta a incasarilor. Refuzul de a furniza datele solicitate determina imposibilitatea utilizarii sistemului. Conform Regulamentului 679/2016, persoana ale carei date cu caracter personal sunt furnizate beneficiaza de dreptul de a fi informata, dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supusa unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, persoana are dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc si sa solicite stergerea datelor. La nivelul Primăriei municipiului Hunedoara a fost numit responsabilul cu protecția datelor personale prin Dispoziția Primarului nr.1651/18.05.2018. Responsabilul cu Protecția Datelor poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale, prin transmiterea unei cereri pe e-mail la adresa: spclep.hunedoara@yahoo.com sau prin transmiterea unei solicitări la sediul nostru din Bulevardul Libertății, nr.17. In conformitate cu prevederile Legii 677/2001, Primăria Municipiului Hunedoara, prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime, în conformitate cu Termenii și condițiile de utilizare a aplicației Municipiul Hunedoara Sesizări – Aplicație mobilă de servicii electronice care cuprinde atât secțiuni publice de informare cât și secțiuni securizate de interacțiune online. Orice informație pusă la dispoziție de către dumneavoastră sau colectată de către Primăria Municipiului Hunedoara atunci când folosiți aplicația Municipiul Hunedoara Sesizări este supusă Politicii de Confidențialitate a Municipiul Hunedoara Sesizări, ai cărei termeni sunt incluși în acești Termeni și condiții de utilizare. Aplicația Municipiul Hunedoara Sesizări stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile prin care dvs vă autentificaţi pentru a avea acces la aplicație (nume, prenume, telefon e-mail), precum și informaţiile privind localizarea telefonului dvs. Prin înregistrarea în vederea utilizării aplicației si furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ați fost informat și v-ați exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca aplicația Municipiul Hunedoara Sesizări să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal. Aplicația Municipiul Hunedoara Sesizări asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la aplicație și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți. Aplicația Municipiul Hunedoara Sesizări prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către dumneavoastră cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare. Potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Primăria Municipiului Hunedoara este obligată să prelucreze datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră sau o altă persoană, cu respectarea măsurilor de securitate şi în scopul comunicat. Municipiul Hunedoara Sesizări nu își asumă răspunderea pentru exactitatea datelor neactualizate de către dumneavoastră. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.

5. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Primăria Municipiului Hunedoara și/sau licențiatorii săi sunt unicii proprietari ai aplicației Municipiul Hunedoara Sesizări, ceea ce include orice software, domeniu și conținut pus la dispoziție prin intermediul aplicației, site-ului sau paginilor de Social Media. Municipiul Hunedoara Sesizări este protejată de drepturile de autor din România. Aceasta se poate folosi doar în scopuri personale și necomerciale, iar Municipiul Hunedoara Sesizări va acorda o licență limitată în acest sens. Orice folosire neautorizată a aplicatiei Municipiul Hunedoara Sesizări va înceta licența limitată pusă la dispoziție de către Primăria Municipiului Hunedoara. Municipiul Hunedoara Sesizări, grafica, logo-urile, imaginile și numele serviciilor legate de aplicația Municipiul Hunedoara Sesizări sunt mărci înregistrate sau neînregistrate a Primăriei Municipiului Hunedoara. Acestea nu pot fi folosite fără acordul scris al Primăriei Municipiului Hunedoara. Toate celelalte mărci înregistrate ce nu sunt proprietatea Primăriei Municipiului Hunedoara și apar în aplicația Municipiul Hunedoara Sesizări, sunt proprietatea respectivilor proprietari ce pot fi sau nu asociați cu, sau sponsorizați de Municipiul Hunedoara Sesizări.

6. UTILIZAREA APLICAȚIEI

Prin descărcarea și folosirea aplicației Municipiul Hunedoara Sesizări, sunteți de acord să nu încărcați, postați, trimiteți e-mail sau transmiteți orice material ce conține viruși sau alte coduri de computer, fișiere sau programe destinate să întrerupă, distrugă sau să limiteze funcționalitatea oricărui software sau hardware sau echipament de telecomunicație asociat cu aplicația Municipiul Hunedoara Sesizări. De asemenea, sunteți de acord să nu interferați cu serverele sau rețelele ce au legătură cu aplicația Municipiul Hunedoara Sesizări sau să nu încălcați nicio procedură, politică sau regulament al rețelelor ce au legătură cu aplicația Municipiul Hunedoara Sesizări. De asemenea, sunteți de acord să nu: a. pretindeți ca sunteți altă persoană în timp ce folosiți aplicația Municipiul Hunedoara Sesizări; b. folosiți aplicația Municipiul Hunedoara Sesizări în scopuri ilegale; c. revindeți sau exportați software-ul asociat cu aplicația Municipiul Hunedoara Sesizări. Municipiul Hunedoara Sesizări nu promovează și nu recomandă sau tolerează folosirea aplicației în timpul activităților care ar pute pune viața utilizatorilor în pericol, cum ar fi conducerea de vehicule. Sunteți de acord să nu utilizați aplicația Municipiul Hunedoara Sesizări în timpul desfășurării unor astfel de activități, Municipiul Hunedoara Sesizări nu este responsabilă pentru utilizarea aplicației în astfel de condiții, utilizarea se va realiza pe propria răspundere.

7. SITE-URI ALE ALTOR TERȚI

Aplicația Municipiul Hunedoara Sesizări poate conține link-uri către site-urile web ale unor părți terțe sau programe ce nu sunt controlate de către sau asociate cu Municipiul Hunedoara Sesizări. Primăria Municipiului Hunedoara nu este responsabilă pentru conținutul, ofertele sau politicile de confidențialitate ale unor asemenea site-uri sau programe, inclusiv, dar fără a se limita la, răscumpărarea ofertelor de către dumneavoastră sau refuzul comerciantului de a onora orice ofertă. Relația dumneavoastră cu site-urile părților terțe se desfăşoară doar între dumneavoastră și respectivele parți terțe.

8. COSTURILE DE UTILIZARE ALE APLICAȚIEI

Primăria Municipiului Hunedoara vă pune la dispoziție aplicația Municipiul Hunedoara Sesizări în mod gratuit. Primăria Municipiului Hunedoara sau aplicația Municipiul Hunedoara Sesizări, nu este responsabilă de percepția unor costuri suplimentare atunci când utilizați Municipiul Hunedoara Sesizări. În cazul în care întâmpinați o astfel de problemă, vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de internet WiFi sau de date mobile. Plata unor asemenea costuri este responsabilitatea dumneavoastră. Este posibil ca aplicația Municipiul Hunedoara Sesizări să nu fie accesibilă în unele țări, acest lucru depinzând de compatibilitatea aplicației Municipiul Hunedoara Sesizări cu alte rețele străine. Posibilitatea de a descărca aplicația Municipiul Hunedoara Sesizări poate fi restricționată sau prejudiciată atunci când folosiți opțiunea de roaming în străinătate.

9. UTILIZAREA INFORMAȚIILOR PUSE LA DISPOZIȚIE

Prin acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare a aplicației de servicii electronice Municipiul Hunedoara Sesizări, sunteți de acord că Municipiul Hunedoara Sesizări să utilizeze orice comentarii, fotografii atașate, informații sau idei conținute în orice comunicare pe care dumneavoastră o trimiteți către Municipiul Hunedoara Sesizări fără nicio compensație, recunoaștere sau plată către dumneavoastră, în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la elaborarea, producția, produsele și serviciile de promovare precum și crearea sau îmbunătățirea aplicației Municipiul Hunedoara Sesizări sau altor produse și servicii.

10. GARANȚIE ȘI RĂSPUNDERE

Primăria Municipiului Hunedoara furnizează aplicația Municipiul Hunedoara Sesizări ca atare și fără nicio condiție expresă, implicită sau statutară. Primăria Municipiului Hunedoara nu este responsabilă pentru nicio eroare sau omisiune apărută în cadrul aplicației Municipiul Hunedoara Sesizări, orice defecțiune, întârziere sau întrerupere apărută în cadrul aplicației Municipiul Hunedoara Sesizări, orice pierdere sau defecțiune ce reiese din utilizarea aplicației Municipiul Hunedoara Sesizări, orice defectare a telefonului dumneavoastră mobil, sau orice manieră de a utiliza aplicația Municipiul Hunedoara Sesizări de către utilizatorii acesteia. Primăria Municipiului Hunedoara își rezervă dreptul de a furniza aplicația Municipiul Hunedoara Sesizări la discreția sa. Primăria Municipiului Hunedoara, asociații, administratorii, reprezentanții, angajații (împreuna sau individual) nu vor fi responsabili în niciun caz pentru pierderea, sau orice prejudicii de orice fel, directe sau indirecte, ce reies din utilizarea sau au legătură cu aplicația Municipiul Hunedoara Sesizări, chiar dacă posibilitatea pierderii sau a producerii prejudiciului a fost menționata sau nu.

11. RECLAMAȚII

Prin agrearea acestor termeni și condiții sunteți de acord că orice reclamație, dispută sau controversă (atât ca prejudiciu sau altfel, chiar dacă sunt deja prezente sau viitoare și incluzând cele stabilite de lege, drept comun sau reclamații echitabile) între dumneavoastră si Municipiul Hunedoara Sesizări ce reies sau au legătură cu acești Termeni și condiții de utilizare, interpretarea sau încălcarea acestora, întreruperea sau valabilitatea, relație ce rezultă din acești Termeni și condiții de utilizare, aplicația Municipiul Hunedoara Sesizări, publicitatea Municipiul Hunedoara Sesizări sau orice activitate legată de acestea, vor fi guvernate și rezolvate în conformitate cu legile din Romania, competența de soluționare aparținând instanțelor de la sediul Municipiul Hunedoara Sesizări.

12. FOLOSIREA UNUI LIMBAJ LICENȚIOS

Orice deviere în afara obiectului de activitate al aplicației, folosirea de cuvinte obscene, atacul la persoană, afisarea de anunțuri sau mesaje publicitare, precum și proferarea de jigniri, trivialități și injurii aduse unor persoane, care au scris un comentariu, sau oferă răspunsurile de specialitate pe aplicația Municipiul Hunedoara Sesizări vor fi sancționate prin cenzurarea parțială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta sesizări.

13. GENERALITĂȚI

în cazul în care orice prevedere conținută în acești Termeni și condiții de utilizare, este considerată invalidă sau neexecutorie, asemenea prevedere va fi anulată, iar celelalte prevederi vor fi considerate aplicabile în continuare. Titlurile au doar scop de referință și nu definesc, limitează, interpretează sau descriu scopul acelei secțiuni. Incapacitatea Primăriei Municipiului Hunedoara de a îndeplini una dintre prevederile acestor Termeni și condiții de utilizare nu va constitui renunțarea la acea prevedere sau la oricare alta.

14. CONT DE ACCES

Aplicația este disponibilă pentru toți cetățenii Municipiului Hunedoara, posesori de dispozitive mobile (tableta, smartphone). Modalități de accesare a aplicației: pentru Android descarcati aplicatia Hunedoara MyCity din Google Play/Magazin Play, iar pentru IOS descarcati aplicatia Hunedoara MyCity din AppStore. Dupa descarcarea si instalarea aplicatiei vi se solicita sa creati un cont, complectind toate campurile solicitate, pentru a putea comunica cu dvs. in vederea transmiterii numarului de inregistrare pentru sesizarea depusa sau a modului de solutionare a acesteia.

14. CONTACTAȚI-NE

In cazul in care aveți întrebări referitoare la acești Termeni și condiții de utilizare sau descărcarea și/sau folosirea aplicației Municipiul Hunedoara Sesizări, nu ezitați să ne contactați la telefon : 0254/716322 interior 319 sau la email : info@primariahd.ro